Førstehjælp

Førstehjælp

Køreskolen formidler førstehjælpskurser til elever mv.

Disse kurser gennemføres med forskellige instruktører.

Førstehjælp ved hjertestop (4 timer)

Deltageren kan både selvstændigt og i samarbejde med andre, håndtere en voksen bevidstløs

person, med og uden normal vejrtrækning, jf. ERC guidelines for basal genoplivning. Deltageren kan

give relevant førstehjælp til en voksen person, der har fremmedlegemer i luftvejene, jf. ERC

guidelines for basal genoplivning. Deltageren kan anvende en hjertestarter, hvor det er relevant for

førstehjælpen.

Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor (4 timer)

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter og ABC-principperne, samt udføre

relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne i forbindelse med de typiske trafik- og

færdselsrelaterede ulykker på vej og gade hvor bil, MC eller traktor er involveret. Deltageren kan

handle ved færdselsrelaterede bil- eller MC-ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan

udvikle sig til livstruende situationer, og yde relevant førstehjælp, til såvel lettere og svære

tilskadekomne og kan overlevere hele hændelsesforløbet til ambulancepersonale. Deltageren kan

overskue, hvor der kan opstå farlige situationer ved kørsel med bil, MC og traktor. Deltageren har

reflekteret over egen holdning og muligheder for at handle forebyggende ved de typiske årsager til,

at personer bliver dræbt eller kvæstet i trafikken.