Generhvervelse

(Priserne findes nederst på siden)

Til dig der har haft kørekort i mere end 3 år ,har du haft kørekort i mindre end 3 år, skal du se under “kørselsforbud“.
Du har lavet en trafikforseelse, som betyder du skal op til en kontrollerende køreprøve, der består af en teoriprøve og en praktisk prøve.

Du skal aldrig starte forfra med et kørekort du har haft, men du skal bestå teori/praktisk prøve. Der er ikke krav om antallet af lektioner.

Hvis der er tale om spirituskørsel (promille over 0,5) og forseelsen er begået efter 1.marts 2002 skal du på et kursus om alkoholens indvirkning på trafik, også kaldet et ANT kursus.
Du kan tilmelde dig på  E-mail: via http://antk.dk/tilmelding/

Spørgsmål til dette ring på tlf: 93567707

Normalt ingen lægeattest påkrævet.

Ikke krav om 1. hjælpsbevis.


Betinget

 • Du har stadig dit kørekort
 • Politiet vil fremsende dig et brev med en tidsfrist, du skal overholde typisk inden 3 mdr skal begge prøver være bestået.
 • Når du kommer til teoriprøve, vil politiet inddrage dit kørekort, det vil du få igen, når du lidt senere har bestået din teoriprøve.
 • Hvis du ikke består, vil politiet beholde dit kørekort, indtil du har bestået både teori og praktisk prøve .
 • Består du, får du samtlige dine kørekort kategorier tilbage, med mindre du ikke består inden 2. forsøg, så skal du generhverve til samtlige kategorier du ønsker tilbage.
Ubetinget

 • En meget alvorlig trafikforseelse.
 • Gentagende forseelser.
 • Spirituskørsel. (promille over 1,20).
 • Dit kørekort er inddraget og makuleret .
 • Ved ubetinget frakendelse i mindre end 3 år, får du samtilge dine kørekort kategorier tilbage, med mindre du ikke består inden 2. forsøg, så skal du generhverve til samtlige kategorier du ønsker tilbage.
 • Ved ubetinget frakendelse i 3 år eller længere, skal der normalt generhverves til samtlige kategorier der ønskes tilbage.

Priser

Ubegrænset teori (inkl. teorihæfte) Gælder et år. 1.600,00 kr.
2 lektioners kørsel 1.200,00 kr.
Leje af bil til prøve (engangsbeløb) 700,00 kr.
Prøvegebyr (Færdselsstyrelsen) 1.170,00 kr.
Administrationsgebyr 500,00 kr.
Ialt for denne løsning(hel løsning) 5.170 kr.

Andre priser

Ekstra teori pr. gang 0,00 kr.
Ekstra kørsel pr. lektion 600,00 kr.
.
Køb af teori, kode til IT-undervisning(gratis ved køb af hel løsning) 400,00 kr.