Kørselsforbud

(Priserne findes nederst på siden)

Når du som ny bilist (indenfor 3 år) har lavet en færdselsforseelse der er alvorlig, bliver du idømt et kørselsforbud.
Hvis du er enig i dommen kan du aflevere dit kørekort med det samme i retten, eller til politiet.
Jo før du aflevere dit kørekort, jo før kan du komme igang med at få det tilbage.

  • Loven kræver du skal modtage undervisning.
  • Lovkravet er minimum 8 teorilektioner og 8 kørelektioner.( Dog ikke ved spirituskørsel)
  • Du skal til en kontrollerende køreprøve, den består af en teoriprøve og en praktisk prøve.
  • Hvis der er tale om spirituskørsel (promille over 0,5) og forseelsen er begået efter 1.marts 2002 skal du på et kursus om alkoholens indvirkning på trafik også kaldet et ANT kursus.
    Du kan tilmelde dig på E-mail: via http://antk.dk/tilmelding/. Spørgsmål hertil på tlf 93 56 77 07
  • Normalt ingen lægeattest
  • Ikke krav om 1.hjælpsbevis
  • Ikke krav om manøvrebane.
  • Ikke krav om køreteknisk anlæg

Priser

8 teorilektioner
8 kørelektioner
Leje af bil til prøven
Teorihæfte
Undervisning og prøver på nettet
Alt ovenstående 6.500,00 kr.

Priser

Ekstra udgifter
Prøvegebyr 890,00 kr.

I alt: 7.390,00 kr.